ขั้นแรกให้ไปที่เว็บไซด์นี้ http://relink.mooo.com/index.php จากนั้นเอาลิงค์ rtmp ของเราที่มีอย่ใส่ลงในช่องว่าง ยกตัวอย่างเช่น rtmp://aki002.servep2p.com:1935/livetv?uttasak,12345/STARSPORT.stream เราจะก็ได้ลิ้งแบบนี้มา http://aki002.servep2p.com:1935/livetv/STARSPORT.stream/playlist.m3u8?uttasak,12345 จากนั้นให้ไปทดสอบดูว่ามาสามารถดูได้มั้ย ให้เลือกที่ Tab ทดสอบลิ้งสตรีม ที่มา : http://group.wunjun.com/social_satellite/topic/549401-22408